Het Salvatorklooster te Susteren - venster op de middeleeuwen

Archeologische themamiddag

In 714 werd in Susteren de eerste abdij van Nederland gesticht, gewijd aan Christus Salvator. Willibrord, de bekendste missiebisschop van Nederland, was de eerste abt van dit klooster. Rond het jaar 900 veranderde de abdij in een benedictinessenklooster, waarvan Amelberga de eerste abdis was. Naar haar is de voormalige vroeg-Romaanse kloosterkerk uit de 11e eeuw genoemd. Deze kerk is tegenwoordig het enige gebouw dat nog over is van de middeleeuwse abdij.

Op het Salvatorplein naast de kerk heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemoonderzoek in de jaren 1991-1993 belangrijk archeologisch onderzoek verricht. Dit geschiedde o.l.v. de archeoloog Henk Stoepker. Resten van gebouwen uit de verschillende bouwperioden, waterputten, beerputten, een grachtenstelsel, een omheining en een kloostergang zijn de stille getuigen van een boeiend verleden. Wat kunnen ze ons vertellen over een verloren tijd?

Het programma is als volgt:
- Lezing 'Sporen van een vrouwenklooster' door Henk Stoepker
- Bespreking archeologische vondsten door Henk Stoepker
- Rondleiding Schatkamer door Wil Schulpen
- Rondleiding Kerk van H. Amelberga door Wil Schulpen

De combinatie van een lezing, het zien van de ter plekke opgegraven vondsten en de twee cultuurhistorische rondleidingen zorgt voor een unieke belevenis en een beter begrip van de kloosters van de vroege Middeleeuwen.

Dagvoorzitter: Gemma Jansen
Sprekers: Henk Stoepker en Wil Schulpen

- Susteren, vrijdag 12 oktober 2007

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design