Augustinus

Studiemiddag

Aurelius Augustinus (354-430 na Chr.) neemt als mens, filosoof en kerkvader een belangrijke positie in tussen de antieke oudheid en de christelijke middeleeuwen. Hij stond midden in zijn tijd en was vertrouwd met de belangrijkste gedachtestromingen. Met name zijn keuze voor het christendom zoals hij deze beschrijft in zijn levens- en bekeringsschrift 'Belijdenissen' en de verdere uitwerking van zijn geloofsovertuiging in zijn vele theologische traktaten hebben een grote indruk gemaakt.

Op deze studiemiddag zal Augustinus vanuit een archeologisch, theologisch en filosofisch perspectief belicht worden. De drie bijdragen zijn de volgende:

1. 'De wereld van Augustinus', Thea Heres (classica en archeologe):
Augustinus werd in 354 geboren in de Romeinse stad Thagaste, NumidiŽ. Zijn levensloop na zijn kinderjaren kan in grote lijnen als volgt weergegeven worden: Carthago - Rome - Milaan - Hippo en Noord-Afrika - de kusten van de Middellandse zee. Hoe zag het Romeinse Rijk er ten tijde van Augustinus uit? Wat was de maatschappelijke dynamiek? En zijn er nog sporen te vinden van Augustinus?

2. 'Augustinus mysticus', Thijs Rutten (classicus en theoloog):
Onlangs promoveerde de spreker op de mystiek van Augustinus. Het onderzoek maakte veel discussie los, met name de gehanteerde tegenstelling tussen de origiaans-platoniserende mystiek, die optimistisch van aard is, en de paulijns-christelijke mystiek, die pessimistisch van aard is. Augustinus stapte over van een optimistische naar een pessimistische mystiek. Het onderzoek mondde uit in een pleidooi vůůr de herintegratie van de optimistische mystiek binnen het christendom.

3. 'Augustinus-kritiek in de moderne filosofie', Robert Kragting (filosoof):
In de moderne filosofie laat men zich vaak zeer kritisch uit over het denken van Augustinus. Waarom staat na anderhalf duizend jaar Augustinus opnieuw volop in de filosofische belangstelling? Wat is de kritiek? En hoe moeten we haar plaatsen? Deze vragen passeren de revue a.d.h.v. het commentaar op Augustinus' 'Belijdenissen' van de filosofen Friedrich Nietzsche en Jean-FranÁois Lyotard.

Sprekers: Thea Heres, Thijs Rutten en Robert Kragting

- Maastricht, 22 augustus 2004

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019†
website door magister design