De christelijke revolutie

Themamiddag


Meestal bekijken we de opkomst van het christendom vanuit het perspectief van de moderne christelijke wereld. Maar zelden wordt het ontstaan van deze religie bekeken vanuit de wereld waarin het gebeurde: de Romeinse wereld. Hoe keken de Romeinen naar het nieuwe geloof? In een omgeving waar men veelgodendom gewend was en tolerant was tegen de meeste geloofsuitingen, deed opeens een geloof zijn intrede dat zelf niet tolerant was en claimde dat er maar één ware God is, die alleen die mensen redt die in Hem geloven en al het andere verwerpt. Dit was in de ogen van de Romeinen een wrede god. Recent historisch en archeologisch onderzoek laat de verbazing zien bij de heidense Romeinen en geeft een minder heroïsch beeld van het ontstaan van het christendom dan de kerkvaders ons willen doen geloven.


De interessante visies van de heidenen op de vroege christenen en van de vroege christenen op de heidenen geven een menselijk doorkijkje. Soms ging het in harmonie, soms met geweld. Ook zullen we zien dat het vroege christendom een grote diversiteit kende. Het leven van alledag ging gewoon door en de vroege christenen waren in de eerste plaats gewoon Romeinen, maar de ethiek van de christenen stond haaks op die van de Romeinen. Moderne geleerden spreken van de 'christelijke revolutie'. We blikken terug op de fase dat de overgang plaatsvond die zo beslissend is geweest voor onze westerse cultuurgeschiedenis.


Spreker: Gemma Jansen


- Valkenburg, 17 januari 2009

- Valkenburg, 23 januari 2009

- Valkenburg, 19 januari 2013


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design