Een dagje Dante

Themadag

Dante Alighieri (1265-1321) neemt als mens, dichter en filosoof een belangrijke positie in de geschiedenis van de westerse beschaving. Met name zijn 'Divina Commedia' heeft grote indruk gemaakt. Voor eenieder die zich een dag in de wereld van Dante wil verdiepen verzorgt 'Rubico - Filosofie en Cultuur' in Maastricht de drie volgende lezingen. Tussen de lezingen is genoeg tijd om even in de stad te wandelen of iets te eten. De lezingen kunnen ook los gevolgd worden.

1. 'Dante Alighieri, de onbekende filosoof':
Zeer ten onrechte is lang geen aandacht besteed aan Dantes 'Convivio', oftewel 'Gastmaal', hoewel het boek een indrukwekkend bewijs van Dantes filosofische gedrevenheid vormt. Het 'Convivio' geeft niet alleen een interessant beeld van de laatmiddeleeuwse wetenschap en filosofie, maar werpt ook een nieuw licht op de 'Divina Commedia' welke een grote filosofische component blijkt te bevatten.

2. 'Dantes 'Hel' in de beeldende kunst ':
Veel kunstenaars, waaronder Sandro Botticelli, William Blake en Salvador Dalí, hebben geprobeerd Dantes wonderbaarlijke reis door het hiernamaals zoals hij deze beschrijft in zijn 'Divina Commedia', uit te beelden. In de lezing zal een selec¬tie uit de enorme rijkdom aan beeldmateriaal besproken worden die betrek¬king heeft op Dantes 'Inferno'. Natuurlijk is er ook een spannende filosofische pointe.

3. 'Nietzsche en de 'Divina Commedia' van Dante':
Tussen de Duitse filosoof Nietzsche en Dante bestonden grote verschillen: Dante was een late middeleeuwer die nog kon uitgaan van een alomvattende goddelijke orde waarin alles en iedereen zijn plek had onder het gezag van God, Nietzsche leefde in het moderne Europa van de 19e eeuw en experimenteerde met een denk- en leefwijze waarin geen rol meer was weggelegd voor de christelijke God. Toch was Dantes 'Divina Commedia' ook voor Nietzsche een topper.

Spreker: Robert Kragting

- Maastricht, 16 januari 2005

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design