Ephese, stad van denkers en heiligen

Themamiddag

De Grieks-Romeinse metropool Ephese (Turkije) kende een bewogen geschiedenis: hier lag één van de beroemde Zeven Wereldwonderen, de Tempel van Artemis, hier predikten de apostelen Paulus en Johannes en werden maar liefst twee belangrijke kerkconcilies gehouden. Op deze studiemiddag zal de stad vanuit archeologisch, filosofisch en cultuurhistorisch perspectief belicht worden.

1. 'Ephese, stad in beweging', Gemma Jansen (classica en archeologe):
Ephese werd bewoond van de archaïsche tijd tot en met de vroeg-christelijke periode en telde op haar hoogtepunt van bloei (eind 2e eeuw na Chr.) ongeveer 200.000 inwoners. Door nauwkeurige opgravingen is veel bekend over het dagelijks leven en de dagelijkse zorgen van de inwoners van deze grote stad.

2. 'Heraclitus van Ephese, de duistere wijsgeer', Robert Kragting (filosoof):
Het denken van de Griekse filosoof Heraclitus (6e/5e eeuw voor Chr.) is boeiend en raadselachtig. Van zijn werk zijn vele diepzinnige fragmenten overgeleverd, die telkens weer nieuwe filosofische vergezichten openen. Zijn werk had grote invloed op latere denkers als Plato, Hegel, Nietzsche en Heidegger.

3. 'Maximus van Ephese, filosoof en tovenaar', Robert Kragting:
Maximus (4e eeuw na Chr.) was een van de intellectuelen van het neoplatonisme die door een mysterieuze en plechtige houding hun publiek wisten te betoveren. Samen met de Romeinse keizer Julianus probeerde Maximus zo de snelle opkomst van het christendom te stoppen. Hun actie was vergeefs.

Sprekers: Gemma Jansen en Robert Kragting

- Maastricht, 21 augustus 2005
- Roermond, 29 augustus 2005

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design