Freud over religie

Zomerseminar van 3 dagen


Sigmund Freud verklaarde in 1927 in zijn 'De toekomst van een illusie' dat religie op een collectieve illusie berust. "Wij kunnen herhalen", schrijft hij, "dat religies illusies zijn, dat hun uitspraken niet bewijsbaar zijn en dat niemand kan worden gedwongen hun waarheid te accepteren." Freuds verklaring voor het illusoire karakter van de religie bevat de typische elementen van de psychoanalyse: godsdienst vindt haar oorsprong in de wens van het kind dat in zijn hulpeloosheid op zoek is naar bescherming door de vader. De volwassene, die deze ervaring van hulpeloosheid nooit volledig kan beheersen, gaat op zoek naar een almachtige vader die hem helpt zijn angsten te beheersen en die bovendien een morele orde bewaakt die rechtvaardigheid garandeert. De dood is geen einde, want de religie belooft een eeuwig leven. Freuds kritische gedachten over religie werden klassiek in de moderne filosofie.


Het seminar vindt plaats op drie opeenvolgende dagen en heeft het karakter van een werkcollege met gezamenlijke lunch. Besproken wordt niet alleen het al genoemde 'De toekomst van een illusie' van Freud, maar ook zijn verhandeling 'Dwanghandelingen en godsdienstoefeningen' uit 1907 en natuurlijk zijn beroemde 'Colleges inleiding tot de psychoanalyse' uit 1916-17.


Docent : Robert Kragting


- Roermond, najaar 2009 (als cursus in het kader van 'Filosofie en ongeloof')

- Heerlen, najaar 2009 (als cursus in het kader van 'Filosofie en ongeloof')

- Maastricht, najaar 2009 (als cursus in het kader van 'Filosofie en ongeloof')

- Maastricht, 15 t/m 17 juli 2016


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design