Aan de bron van het denken - Vroeg-Griekse filosofen - 2

Cursus van 6 lessen


Na haar spectaculaire start in de Griekse stadstaten van IoniŽ en Magna Graecia krijgt de filosofie haar grote vervolg in Athene. Met name het leven in de democratische stadstaat staat centraal in het denken. Protagoras gaat uit van de relativiteit van alle waardeoordelen, Gorgias demonstreert de ongekende mogelijkheden van het taalgebruik, en Sokrates problematiseert kritisch de uitgangspunten in onderwijs, wetenschap, moraal, recht en geloof.†

De cursus bestaat uit 6 hoorcolleges waarin verschillende stromingen en personen besproken worden: de Sofisten (o.a. Protagoras, Gorgias en Hippias), Sokrates en de Sokratische Scholen (o.a. de Megarische School, de Kynische School en de KyrenaÔsche School). Steeds wordt de nadruk gelegd op de specifieke vraagstelling en denkstijl van iedere filosoof. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuursituatie waarin het denken zich ontwikkelde.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, najaar 1997 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, voorjaar 1998 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 2011

- Heerlen, najaar 2011

- Maastricht, najaar 2011

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019†
website door magister design