Aan de bron van het denken - Vroeg-Griekse filosofen - 1

Cursus van 6 lessen


De filosofie neemt haar aanvang in de Griekse stadstaten in IoniŽ (West-Turkije) en Magna Graecia (Zuid-ItaliŽ en SiciliŽ): Anaximandros van Milete bedenkt een Big-Bang-theorie en een evolutieleer, Herakleitos van Efese een soort Yin-Yang-denken, Pythagoras van Samos de onsterfelijkheid van de ziel, Zeno van Elea de relativiteit, Empedokles van Akragas de vier-elementen-leer en Demokritos van Abdera de atoomtheorie. Het zijn allemaal baanbrekende aanzetten.

De cursus bestaat uit 6 hoorcolleges waarin de verschillende stromingen uit de vroeg-Griekse wijsbegeerte besproken worden: de Ionische Natuurfilosofen (o.a. Thales en Anaximandros), de PythagoreeŽrs, de Eleaten (Parmenides en Zeno) en de Pluralisten (Empedokles en Demokritos). Steeds wordt de nadruk gelegd op de specifieke vraagstelling en denkstijl van iedere filosoof. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuursituatie waarin het denken zich ontwikkelde.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, najaar 1997 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, voorjaar 1998 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 2011

- Heerlen, najaar 2011

- Maastricht, najaar 2011

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019†
website door magister design