Aan de bron van het denken - Marcus Aurelius

Cursus van 12 lessen


De 'Persoonlijke notities' van Marcus Aurelius hebben pas laat de aandacht gekregen die ze verdienen. Eerst in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het werk in de volle belangstelling te staan, een belangstelling die tot op heden voortduurt en alleen maar groter geworden is. De 'Persoonlijke notites' zijn van bijzondere aard. Anders dan de stoļcijnen Seneca en Epictetus, heeft Marcus Aurelius niet de bedoeling anderen te beleren, maar richt hij zich tot zichzelf. Dit persoonlijke, naar binnen gekeerde karakter van het werk, geeft het veel charme. Het gunt ons een blik in het innerlijk leven van een zeer voornaam mens. Ook laat het ons zien wat filosofie kan betekenen voor een topbestuurder. 


De cursus is te volgen zonder filosofische voorkennis en kan dienen als eerste kennismaking met de filosofie. De 12 lessen zijn opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van de 'Persoonlijke notities' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Verschillende thema's uit de Stoļcijnse filosofie zullen de revue passeren.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, voorjaar 2000 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 2000 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 2014

- Heerlen, najaar 2014

- Maastricht, najaar 2014


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design