Denken over schoonheid - Aristoteles

Cursus van 12 lessen

In deze cursus staan de filosofie en de kunstopvatting van de grote Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v. Chr.) centraal. Aristoteles' leermeester, Plato, heeft in zijn hoofdwerk 'Staat' de kunsten bekritiseerd vanuit een filosofisch-pedagogisch standpunt. Plato heeft hiermee de eerste serieuze aanzet gegeven voor een kunstfilosofie.

Plato's beste leerling, Aristoteles, neemt in zijn werk 'Over poŽzie' de uitdaging van Plato aan de kunsten te verdedigen vanuit een antropologisch standpunt. 'Over poŽzie' is te lezen als een volwaardige verdediging van de kunsten, waarmee Aristoteles zijn eigen liefde voor kunst, en misschien wel voor de werkelijkheid in haar geheel, rechtvaardigt tegenover Plato. Aristoteles' kunstfilosofie is van grote invloed geweest en heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.

De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van delen van de 'Over poŽzie' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke thema's: de Griekse tragedie, de Hellenistische mozaÔekkunst en de Romeinse schilderkunst.

Docent: Robert Kragting

- Maastricht, najaar 2001 (i.s.m. HOVO-Limburg)
- Roermond, najaar 2001 (i.s.m. HOVO-Limburg)

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019†
website door magister design