Denken over schoonheid - Lyotard

Cursus van 12 lessen

In de cursus staan de filosofie en de kunstopvatting van de belangrijke Franse postmoderne filosoof en estheticus Jean-François Lyotard (1924-1998) centraal. De hedendaagse samenleving lijkt zich in een impasse te bevinden. Wetenschap noch geschiedenis bieden nog overtuigende richtpunten voor ons handelen. Lyotard heeft deze impasse in zijn 'Het postmoderne weten' verwoord met zijn these van 'het einde van de grote verhalen'. Betekent dit dat nu alles om het even is, zoals zo vaak van het postmoderne wordt gezegd? Staat het postmoderne gelijk met irrationalisme, nihilisme en cynisme in wetenschap, ethiek en kunst? Wat houdt 'het postmoderne' van Lyotard eigenlijk in?

De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van Lyotards 'Het postmoderne weten' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke thema's: dadaïsme, kunst onder het fascisme en conceptuele kunst.

Docent: Robert Kragting

- Roermond, najaar 2003
- Voerendaal, najaar 2003
- Maastricht, najaar 2003

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design