Filosoferen met Nietzsche - 'Vijf voorreden'

Cursus van 12 lessen


In 1872 gaf Nietzsche zijn Vijf voorreden voor vijf ongeschreven boeken als verjaardagscadeau aan Cosima Wagner. Het manuscript, voorzien van een opdracht en in leer gebonden, viel bij Cosima zeer in de smaak. Het was een bundel filosofische gedachten in korte opstellen uitgewerkt, waarin Nietzsche op heldere wijze zijn gedachten samenvat rond een drietal thema's: de herkomst van ons verlangen naar waarheid, de waarde van de Griekse cultuur en de toekomst van de Duitse cultuur. Nietzsche beschouwt zichzelf als een 'arts van de cultuur', een medicus die de diagnose van zijn tijd stelt. Zijn analyses willen, met de Griekse cultuur op de achtergrond, de schijncultuur van zijn tijd ontmaskeren.


In de Vijf voorreden speelt Nietzsches vriendschap met de Duitse componist Richard Wagner, Cosima's echtgenoot, een grote rol. Nietzsche koesterde grote verwachtingen voor een culturele vernieuwing d.m.v. diens opera's, maar raakt diep ontgoocheld. Zijn vriendschap slaat om in vijandschap. In de Vijf voorreden is goed te zien dat zijn ommekeer het gevolg is van zijn keuze voor de filosofie.


Het lezen en bespreken van de Vijf voorreden vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. Ook wordt ingegaan op Nietzsche als persoon, zijn filosofie en de actualiteit daarvan.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, najaar 2008


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design