Archeologie van de Bijbel ter discussie

Duo-lezing


Heeft Jezus bestaan? †Zo ja, in welke wereld leefde hij? Wat was zijn betekenis? Dergelijke vragen worden in deze lezing beantwoord vanuit twee moderne wetenschappelijke disciplines: de literatuurwetenschap en de archeologie.†

In het eerste uur bespreekt Robert Kragting de inzet van de Franse filosoof Michel Onfray (geb. 1959). Volgens Onfray is de Jezus-figuur in het Nieuwe Testament een literair-filosofische constructie. De evangelisten stileerden Jezus tot een wonderbaarlijk personage, precies zoals de hellenistische biografen dat deden met de Griekse filosofen. Men kon hierbij teruggrijpen op de antieke literatuur. Hoe houdbaar is Onfrays opvatting? En wat voor consequenties heeft zijn analyse voor de archeologie?

In het tweede deel zal archeologe Noor Mulder-Hymans de Jezus-figuur vanuit de archeologie belichten. Wat weten we van de wereld van Jezus: zijn geboorteplaats, ouders, gezin, etc.? Zijn er vondsten, bijvoorbeeld de Dode Zee-rollen, die aantonen dat de Jezus-figuur een reŽel personage is? †Wat zijn de problemen bij een benadering vanuit de archeologie?


Sprekers: Robert Kragting en Noor Mulder-Hymans


- Roermond, 26 oktober 2011

- Maastricht, 27 oktober 2011

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019†
website door magister design