De volmaakte hoveling

Lezing


Baldassar Castiglione (1478-1529) heeft maar liefst twintig jaar aan 'Het boek van de hoveling' gewerkt, en dat met succes: geen boek geeft zo duidelijk de idealen van de Italiaanse Renaissance weer. Castigliones hoveling, de ideale, evenwichtige renaissancemens, verenigde de middeleeuwse ridder en de moderne hoffelijke liefhebber van de schone kunsten in zich: hij was vechtersbaas en liefhebber van schoonheid tegelijk.


Het boek speelt in maart 1507 aan het hof van de hertog van Urbino, een van de luisterrijkste hoven van die tijd. Castiglione laat vier avonden lang historische personages gefingeerde gesprekken voeren. Aanvankelijk handelen deze over uiterlijke zaken - lichaamsoefening, kleding, onderlinge omgang en conversatie, en dergelijke -, maar in het vierde boek komen de meer verheven doelen van het hovelingschap aan de orde: de deugd en de liefde in filosofische zin. Castiglione liet zich bij deze thema's leiden door filosofen zoals Plato - denk aan diens verhandeling over de liefde: 'Symposion' - en de vijftiende-eeuwse filosoof Marsilio Ficino, die een synthese van de platonische Eros en de christelijke liefde bepleitte.


Spreker: Robert Kragting


- Roermond, 28 augustus 2006

- Middelburg, 22 september 2006 (i.s.m. Dante Alighieri)

- Heerlen, 25 oktober 2006

- Maastricht, 10 december 2006

- Eindhoven, 2 februari 2007 (i.s.m. Dante Alighieri)

- Roermond, 10 september 2018

- Maastricht, 13 september 2018


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design