Een anatomieles in Alexandrië

Lezing


In de Grieks-Romeinse oudheid werd slechts bij uitzondering sectie op menselijke lichamen verricht. Alleen in Alexandrië in de 3de eeuw v. Chr. kwam de anatomie tot grote bloei. Tot welke ontdekkingen kwam men? Wat zijn de oorzaken van de opkomst en ondergang van de Alexandrijnse anatomie? Verrassend is onder andere de rol van de filosofie. Plato leerde dat de ziel het ware zelf van de mens is, dat in het lichaam slechts een tijdelijke woonplaats vindt (het lichaam is een graf, 'soma sema'). Aristoteles beschouwde de ziel als het principe dat doel en waarde van het hele lichaam bepaalt: de ziel is dus datgene wat de mens pas tot mens maakt. Juist door deze filosofische theorieën kwam in Alexandrië de weg vrij voor anatomisch onderzoek, dat de mens zelf, zijn ziel, immers niet kon deren.

 

Spreker: Prof. Manfred Horstmanshoff (Universiteit Leiden)


- Heerlen, 24 januari 2010


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2018 
website door magister design