Het Sofisme in de eeuw van Perikles

Lezing

De periode der Sofisten (5de eeuw v. Chr.) is de boeiendste en zonder twijfel de meest dynamische periode in de geschiedenis van de Griekse wijsbegeerte. De Sofisten hebben dan ook een blijvend stempel gedrukt de ontwikkeling van de wijsbegeerte in West-Europa. De grote betekenis van hun optreden ligt vooral in de spontane gerichtheid op de praktische problemen van het dagelijks leven. Velen in onze tijd zullen zich herkennen in de stijl van leven, denken en handelen van de Sofisten.

De Sofisten plaatsen de mens in het middelpunt van hun filosoferen. De nadruk ligt op de betrekkelijkheid van alle dingen en op het verzet tegen alle verouderde theorieŽn en meta¨fysische speculaties. Algemeen-geldige normen en waarden, die vroeger een houvast boden bij ethische beslissingen, worden ingeruild tegen een vergaand relativisme. Goed en waar is wat iemand als goed en waar beschouwd. "De mens is de maat van alle dingen", beweert de Sofist Protagoras.

In deze lezing wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste thema's van de Sofisten. Natuurlijk wordt ook ingegaan op de historische achtergrond en het intellectuele klimaat. Verder wordt aangetoond dat een goed begrip van de denkbeelden van de Sofisten essentieel is voor het begrijpen van met name de filosoof Plato.

Spreker: Robert Kragting

- Maastricht, 16 maart 1999 (i.s.m. Nederlands Klassiek Verbond)
- Arnhem, 27 april 1999 (i.s.m. Nederlands Klassiek Verbond)

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019†
website door magister design