Hildegard van Bingen - vrijheid in gebondenheid

Lezing


In het jaar 1098 werd Hildegard van Bingen geboren als dochter van een graaf en gravin. Als tiende kind werd zij toevertrouwd aan een klooster. Hier kreeg zij de kans zich geestelijk te ontwikkelen. Ze werkte zich op tot abdis en al vroeg kreeg zij 'visioenen' welke zij opschreef in haar beroemde boek 'Scivias'. Hildegard veroverde met haar persoonlijkheid en haar boek de christelijke wereld in het Rijnland en omstreken. Ze correspondeerde met keizer en paus. Zelf bleef zij bescheiden, maar als het nodig was liet zij krachtig haar stem horen. Binnen de haar gegeven kaders nam Hildegard maximale vrijheid om zich te manifesteren.


Hildegard was eeuwenlang de enige vrouw die boeken schreef over zaken als theologie, antropologie, natuur- en geneeskunde en die muzikale werken componeerde. Na haar dood in 1179 raakte zij in vergetelheid, maar in de 20ste eeuw kan men spreken van een ware Hildegard-'renaissance'. Door velen wordt zij nu gezien als een van de opvallendste vrouwen uit de westerse cultuurgeschiedenis. Met name haar 'holistische' wereldbeschouwing, haar natuurgeneeskunde en haar spirituele muziek spreken de moderne mens aan.


Spreker: Robert Kragting


- Roermond, 4 september 2007

- Maastricht, 5 september 2007

- Roermond, 6 september 2015

- Heerlen, 9 september 2015

- Maastricht, 10 september 2015


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design