Kant over vrijheid en tolerantie

Lezing

De filosoof Immanuel Kant (1724-1804) staat bekend als een van de grootste denkers van de westerse filosofie. In deze lezing wordt ingegaan op Kant als belangrijk filosoof van de Verlichting. Zijn definitie van de Verlichting is beroemd geworden: "Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft."

Kant houdt een indrukwekkend pleidooi voor de meest fundamentele waarden van de Verlichting: de autonomie van het individu, de emancipatie van de burger en de noodzaak van tolerantie. Hij neemt stelling tegen het christelijk fundamentalisme van zijn tijd.
Kants stellingname voor de vrijheid van meningsuiting en tegen fundamentalisme is scherpzinnig en uitdagend, en speelt een enorme rol in het hedendaagse politieke debat.

Spreker: Robert Kragting

- Heerlen, 3 mei 2002 (i.s.m. Instituut Perspectief)
- Roermond, 28 augustus 2002
- Maastricht, 29 augustus 2002

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design