Luxe en decadentie bij de Romeinen

Duo-lezing


In het eerste deel van de lezing zal Robert Kragting het denkkader van de lezing - 'luxe en decadentie' - toelichten en ter discussie stellen. De Romeinse filosoof Seneca (1ste eeuw n. Chr.) had veel kritiek op de weeldezucht van zijn tijd. Is zijn bijtende kritiek terecht of is zij vooral te lezen als een uiting van een hang naar tradionele waarden en zijn filosofie van de Stoa? Gaat dit niet over de eeuwige strijd tussen de uitersten van sober leven en mateloos genieten?


In het tweede deel bespreekt archeologe Gemma Jansen enkele Romeinse fresco's. Het zijn losbandige banketscenes waarbij gasten op aanligbedden aan rijk gedekte tafels worden bediend door slaven. Een van de fresco's toont een man die overgeeft. Wat vertellen de fresco's eigenlijk over de weeldezucht van de Romeinen? Zien we wel wat we denken te zien?


Sprekers: Gemma Jansen en Robert Kragting


- Heerlen, 5 september 2008

- Maastricht, 10 september 2008

- Roermond, 17 september 2008

- Maastricht, 20 november 2008 (i.s.m. Dante Alighieri)

- Roermond, 14 januari 2014

- Maastricht, 16 januari 2014

- Heerlen, 17 januari 2014


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design