Marcus Aurelius, keizer čn filosoof

Lezing


De keizer-filosoof Marcus Aurelius heerste over het Romeinse Rijk van 161 tot 180 n. Chr. Als keizer voerde hij het rijk naar het hoogtepunt, als filosoof was hij de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa. In zijn 'Persoonlijke notities', die hij waarschijnlijk tussen 170 en 180 in zijn legertent schreef, denkt hij na over zijn idealen en twijfels. De idee van een levende, door goddelijke Voorzienigheid bestuurde kosmos, waarin mensen medeburgers zijn van elkaar en van de goden, vormt een rode draad in zijn werk. Met veel warmte legt hij nadruk op de sociale plichten en de gevoelens van saamhorigheid die hieruit voortvloeien. Een ander terugkerend motief is de innerlijke vrijheid van de mens.


Spreker: Robert Kragting


- Heerlen, 5 september 2014

- Roermond, 6 september 2014

- Maastricht, 7 september 2014


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design