Plato en zijn Akademie

Lezing


De Griekse filosoof Plato (427-347 v. Chr.) is de geschiedenis ingegaan als de grondlegger van de westerse filosofie. Tot op de dag van vandaag geldt hij als bron voor vrijwel alle filosofische deelgebieden (wijsgerige ethiek, sociaal-politieke filosofie, logica, kennisleer en metafysica). In 387 stichtte hij in Athene zijn eigen filosofieschool: de Akademie. Middels een jarenlange filosofische training bereidde Plato zijn leerlingen voor op een actieve rol in de samenleving. Zijn beste leerling was Aristoteles.


In de lezing wordt ingegaan op de lange geschiedenis van Plato's Akademie. Wat waren de ontwikkelingsfasen van deze school tot haar sluiting in 529 n. Chr.? Wat waren Plato's motieven voor het oprichten van een eigen filosofieschool? Hoe zag zijn school er uit en wat voor onderwijs werd er gegeven? Modern archeologisch onderzoek en de teksten van Plato zelf geven antwoord op deze vragen.


Spreker: Robert Kragting


- Maastricht, 10 januari 2006

- Maastricht, 20 september 2008

- Roermond, 6 januari 2009

- Maastricht, 10 januari 2012

- Voerendaal, 11 januari 2012

- Roermond, 12 januari 2012


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design