Vrijspraak voor Helena!

Lezing


Kan Helena verantwoordelijk gehouden worden voor het enorme leed van de Trojaanse oorlog? De schuldvraag lijkt vanaf het begin deel te hebben uitgemaakt van de legende van Helena. Reeds in de 'Ilias' werd zij gesteld. Voor de Griekse sofist Gorgias (ca. 480 - na 399 v. Chr.) was zij aanleiding tot het schrijven van een verweer. In Gorgias' rede staan niet zozeer Helena's ontrouw en haar vertrek naar Troje, met alle gevolgen van dien, ter discussie, maar haar aansprakelijkheid. Volgens Gorgias werd Helena geconfronteerd met overmacht. Persoonlijk is haar daarom niets te verwijten en haar slechte naam is onterecht. Gorgias zet met zijn verdedigingsrede de Griekse wereld op z'n kop. De rede is een mengsel van spel en ernst, en is typerend voor het relativisme van de Sofisten.


Spreker: Robert Kragting


- Roermond, 19 oktober 2011

- Maastricht, 23 oktober 2011

- Voerendaal, 25 oktober 2011

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design