Denken over kunst - Aristoteles

Louis Bouwmeester in de rol van Koning Oedipus, ca. 1896

Louis Bouwmeester

Cursus van 6 lessen


Na Plato (427-347 v. Chr.) die de filosofie tot een eerste grote synthese bracht, is het zijn leerling Aristoteles (384-322 v. Chr.) die de verdere ontwikkeling van de Griekse filosofie domineert. Opvallend zijn de zakelijke aanpak en de enorme verdieping. Alles wordt door hem opnieuw doordacht en de diverse filosofische disciplines nemen hun aanvang. Het denken van Aristoteles vond zijn neerslag in een magistraal oeuvre, dat vandaag de dag nog steeds een grote belangstelling geniet. 


Tijdens de cursus lezen we Aristoteles’ beroemde kunstfilosofische traktaat 'Poetica' in een Nederlandse vertaling. Plato had in zijn hoofdwerk, ‘Politeia’, de kunsten bekritiseerd vanuit een filosofisch-pedagogisch standpunt. Aristoteles neemt in zijn ‘Poetica’ de uitdaging van Plato aan door de kunsten te verdedigen vanuit een antropologisch standpunt. Waarom is kunst zo belangrijk voor de mens? En hoe werkt dat? In zijn beschouwing over de theaterkunst en de epische poëzie gaat Aristoteles op deze fundamentele vragen in.


‘Poetica’ is te lezen als een volwaardige verdediging van de kunsten, waarmee Aristoteles zijn eigen liefde voor kunst, en misschien wel voor de werkelijkheid in z’n geheel, rechtvaardigt tegenover Plato. Het boek is van grote invloed geweest in de kunstfilosofie en heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.


De korte cursus van 6 lessen is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van ‘Poetica’ vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke thema’s: kunst als ‘mimèsis’ (nabootsing), het Griekse drama als ‘Gesamtkunst-werk’, en het verband tussen kunst en emotie.


De cursus kan worden gevolgd zonder filosofische voorkennis. Als inleiding is er de lezing ‘Aristoteles over humor’ . Een volwaardige voorbereiding bieden de twee cursussen ‘Denken over kunst: Plato - 1 en 2’.


De cursus wordt gegeven in Roermond, Heerlen en Maastricht:


Roermond

locatie                  MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

tijd                        maandagochtend, 10.00-12.00 uur

data                      voorjaar 2021, van 31/5 t/m 5/7


Heerlen

locatie                  Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren)

tijd                        woensdagochtend, 11.00-13.00 uur

data                      voorjaar 2021, van 2/6 t/m 7/7


Maastricht

locatie                  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht

tijd                       donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur

data                      voorjaar 2021, van 3/6 t/m 8/7


docent                 Robert Kragting


kosten                 € 130,-

literatuur            reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus

aanmelden         tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen vanwege 1,5 meter


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2021 
website door magister design