Franse filosofen aan het woord - René Descartes

Frans Hals, Descartes (detail), ca. 1649,

Descartes (detail), ca. 1649,

Twee cursussen van 6 lessen


De Franse bijdrage aan de geschiedenis van de filosofie is groot. Trefwoorden hierbij zijn: vrijzinnigheid, vernieuwingsdrang en engagement.


Bij de twee cursussen over René Descartes gaat alle aandacht uit naar zijn leven en filosofische inzet. We doen dit aan de hand van de historische film 'Cartesius' (1974) van de Italiaanse regisseur Roberto Rossellini. We bekijken Rossellini's film in fragmenten. Interessant is dat het grootste deel van de film in Nederland speelt. Doel is het inzien van het geheel eigene van de zoektocht van Descartes.


In de eerste cursus van 6 lessen wordt deel 1 van de film besproken. De plaatsen van handelingen zijn La Flèche, Parijs, Breda en Turenne. Descartes schrijft zijn 'Regels om richting te geven aan het verstand' (1619-1628). 

De tweede cursus gaat over deel 2 van de film. Descartes verblijft in Dordrecht, Franeker, Amsterdam, Deventer, Utrecht en Santpoort. Hij voltooit 'De wereld' (1633), maar durft het boek niet te publiceren vanwege de veroordeling van Galileo Galilei dat jaar. Descartes' 'Over de methode' (Leiden, 1637) is te lezen als een baanbrekend pamflet in de filosofie.


Beide cursussen zijn opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een doorwrochte film zoals die van Rosselini een voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het bespreken van filmfragmenten vormt dan ook een belangrijk onderdeel van lessen. Ook lezen we enkele teksten van Descartes. 


De cursussen maken deel uit van het cursustraject 'Franse filosofen aan het woord'. Tijdens dit traject van twee jaar kijken we naar enkele belangrijke Franse denkers. Telkens staat de vraag centraal: Wie is deze filosoof en waarom is hij zo belangrijk? Na Descartes komen nog Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Jean-François Lyotard en Michel Onfray aan bod. Elke cursus vormt een afgerond geheel en kan dus goed apart worden gevolgd.

 

Als inleiding is er de lezing 'Descartes - een kennismaking' en als mogelijke verdieping het winterseminar 'Denken over geluk'.


De twee cursussen worden gegeven in Roermond en Maastricht


Roermond

locatie                     Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15-F, Roermond

tijd                           maandagmiddag, 13.00-15.00 uur

data cursus 1         najaar 2019, van 16/9 t/m 28/10, niet op 14/10

data cursus 2        najaar 2019, van 11/11 t/m 16/12


Maastricht

locatie                    Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht

tijd                          dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur

                                en ook: dinsdagavond, 19.00-21.00 uur

data cursus 1        najaar 2019, van 17/9 t/m 29/10, niet op 15/10

data cursus 2       najaar 2019, van 12/11 t/m 17/12


docent                   Robert Kragting

literatuur              reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus


kosten  cursus 1   € 120,-

aanmelden            liefst vóór 10 september 2019


kosten cursus 2   € 120,-

aanmelden           liefst vóór 5 november 2019


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design