Welkom

Robert Kragting, 2002

'Rubico - Filosofie en Cultuur' is gehuisvest in Maastricht en stelt zich ten doel mensen in aanraking te brengen met het gedachtegoed van de westerse filosofie en hen daarin kritisch te vormen.
Hiertoe worden lezingen, cursussen en cultuurreizen verzorgd. De gedachte hierbij is dat filosofie niet op zichzelf staat, maar vele raakvlakken heeft met talloze andere cultuurdisciplines, zoals maatschappijgeschiedenis, archeologie en kunst. Rubico richt zich op de educatie van volwassenen.


Oprichter en hoofddocent is de filosoof Robert Kragting.
Reeds vele jaren verzorgt hij cursussen filosofie in de regio Limburg onder meer op de gebieden van de Grieks-Romeinse wijsbegeerte, de moderne filosofie en de kunstfilosofie. Zijn aanpak kenmerkt zich door het toegankelijk en beleefbaar maken van het gedachtegoed van de grote denkers.


Een inleiding tot het nieuwe programma voor dit seizoen vindt u op deze pagina.

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2024