Filosofie en ongeloof - Lucretius

Cursus van 12 lessen


Ruim tweeduizend jaar geleden schreef de Romeinse dichter en filosoof Lucretius (98-55 v. Chr.) zijn Leerdicht over de natuur, waarin hij de filosofie van de Griekse filosoof Epicurus onder de aandacht van het Romeinse publiek wilde brengen. Rome werd in die dagen verscheurd door burgeroorlogen, corruptie en schandalen en de bevolking snakte naar vrede en vriendschap. Dat was precies wat de filosofie van Epicurus bood: in vrede discussiėren met vrienden onder elkaar, vrij van angst voor de goden en voor de dood, en de geheimen van de natuur ontraadselen.


In de cursus van 12 lessen wordt in het eerste deel ingegaan op het epicurisme van Lucretius en in het tweede deel op de boeiende receptiegeschiedenis: het epicurisme in de Late Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance, het materialisme-debat in de Verlichting, de dissertaties over het epicurisme van Karl Marx en Ida Gerhardt en de grote actualiteit van het epicurisme in de hedendaagse filosofie.


Docent: Robert Kragting


- Roermond, najaar 2008

- Heerlen, najaar 2008

- Maastricht, najaar 2008


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2024