Filosofie van de Barok

Twee lezingen

De filosofie van de Barok is bij uitstek het nieuw overdenken van de grote filosofische problemen in het licht van de zich sterk ontwikkelende natuurwetenschap. De zeventiende-eeuwse natuurwetenschap levert niet alleen het model voor kennis en wetenschap, ze noopt tevens tot een herwaardering van de gehele natuur en de plaats van de mens in de schepping.

In twee lezingen opeenvolgende zullen de volgende vragen centraal staan. Wat onderscheidt de filosofie van de Barok van die van de Middeleeuwen en de Renaissance? Hoe denkt men in de Barok over zaken als: de natuur, de mens en ook het christelijke geloof? Enkele beroemde denkers uit de geschiedenis van de westerse filosofie zullen de revue passeren, zoals: Descartes, Pascal, Spinoza en Leibniz.

Spreker: Robert Kragting

- Voerendaal, 24 en 31 maart 1999 (i.s.m. Instituut Perspectief)

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2024