Denken over kunst - Plato - 1 en 2

Plato

Plato

Twee cursussen van 6 lessen


Geen enkele filosoof heeft in de geschiedenis van de westerse filosofie zo’n vrijwel onafgebroken actualiteit genoten als Plato (427-347 v. Chr.). De gedrevenheid en hardnekkigheid waarmee hij de grote filosofische problemen van zijn tijd oppakte, blijven tot op de dag van vandaag inspireren. Plato zet aan tot zelfstandig en kritisch nadenken. Bovendien is hij een toegankelijk en begenadigd schrijver.


In twee cursussen van 6 lessen staan de filosofie en de kunstopvatting van Plato centraal. De Griekse opvoeding berustte op de werken van enkele grote dichters: Homeros en Hesiodos. De imposante bouwwerken op de Akropolis in Athene met hun fantastische sculpturen - denk o.a. aan het Parthenon - werden in Plato’s jeugd voltooid. In zijn hoofdwerk ‘Staat’ (‘Politeia’) bekritiseert hij de dichtkunst en beeldende kunst van zijn tijd vanuit een filosofisch-pedagogisch standpunt. Plato gaf hiermee de eerste serieuze aanzet voor een kunstfilosofie. Deze is van grote invloed geweest en heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.


De cursussen zijn opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van delen van Plato’s 'Staat' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursussen. Ook wordt ingegaan op Plato als persoon, zijn filosofische thema’s en het belang daarvan in de geschiedenis van de westerse filosofie.


De lezing ‘Waspoeders en schoonheidscrèmes’ kan dienen als inleiding. De cursus ‘Denken over kunst: Aristoteles’ is bedoeld als verdere verdieping in de kunstfilosofie. 


De filosofie van Plato krijgt nog een vervolg: in het najaar 2021 lezen we de dialoog ‘Symposion’ en in het voorjaar 2022 ‘Timaios’ en ‘Kritias’. Elke cursus vormt een afgerond geheel en kan dus goed apart worden gevolgd.


De twee cursussen worden gegeven in Roermond, Heerlen en Maastricht:


Roermond

locatie                     MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

tijd                           deels maandagochtend, deels maandagmiddag

                                 (vanwege de coronapandemie is de Lou Horbachzaal vier keer niet beschikbaar)

data cursus 1         18/1, 10.-12.00 uur; 25/1, 13.-15.00 uur; 1/2, 10.-12.00 uur;

                                 8/2, 10.-12.00 uur; 22/2, 13.-15.00 uur; 1/3, 10.-12.00 uur

data cursus 2        15/3, 10.-12.00 uur; 22/3, 10.-12.00 uur; 29/3, 13.-15.00 uur;

                                 12/4, 10.-12.00 uur; 19/4, 10.-12.00 uur; 26/4, 13.-15.00 uur


Heerlen

locatie                    Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren)

tijd                          woensdagochtend, 11.00-13.00 uur

data cursus 1        voorjaar 2021, van 20/1 t/m 3/3, niet op 17/2

data                        cursus 2 voorjaar 2021, van 17/3 t/m 28/4, niet op 7/4


Maastricht

locatie                     Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht

tijd                           donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur

data cursus 1          voorjaar 2021, van 21/1 t/m 4/3, niet op 18/2

data cursus 2         voorjaar 2021, van 18/3 t/m 29/4, niet op 8/4


docent                     Robert Kragting


kosten cursus 1      € 130,-

literatuur                reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus

aanmelden             tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen vanwege 1,5 meter


kosten cursus 2     € 130,-

literatuur                reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus

aanmelden             tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen vanwege 1,5 meter


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2021 
website door magister design