Freud over religie

Freud Memorial in Londen

Freud Memorial in Londen

Cursus van 6 lessen


Sigmund Freud verklaarde in 1927 in zijn ‘De toekomst van een illusie’ dat religie op een collectieve illusie berust. “Wij kunnen herhalen”, schrijft hij, “dat religies illusies zijn, dat hun uitspraken niet bewijsbaar zijn en dat niemand kan worden gedwongen hun waarheid te accepteren.” Godsdienst vindt haar oorsprong in de wens van het kind dat in zijn hulpeloos¬heid op zoek is naar bescherming door de vader. De volwassene, die deze ervaring van hulpeloosheid nooit volledig kan overwinnen, gaat op zoek naar een almachtige vader die hem helpt zijn angsten te beheersen en die bovendien een morele orde bewaakt die rechtvaardigheid garandeert. 


Freuds kritische gedachten over religie werden klassiek in de moderne filosofie.  Besproken wordt niet alleen het al genoemde ‘De toekomst van een illusie’, maar ook Freuds verhandeling ‘Dwanghandelingen en godsdienstoefeningen’ uit 1907 en zijn beroemde ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse’ uit 1916-17. 


De lezing ‘Freud op de Akropolis’ is bedoeld als inleiding.


locatie                 Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht

tijd                       dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom);

en ook:               dinsdagavond, 19.00-21.00 uur

data                    winter 2022, van 18/1 t/m 22/2


docent               Robert Kragting

literatuur          reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus

kosten                € 130,-

aanmelden       tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2022